Stavebná činnosť

Cieľom našej stavebnej činnosti je stavať kvalitné a energeticky úsporné objekty, vyhovujúce tým najvyšším požiadavkám. V plnej miere však akceptujeme požiadavky klientov a sme schopní postaviť akýkoľvek typ budovy – luxusnú vilu, autoservis, bytový dom, výrobnú halu a iné.

Výhody v  oblasti stavebnej činnosti

Kvalita

Spolahlivosť

Odbornosť

Skúsenosti

Poskytované služby v oblasti stavebnej činnosti

komplexné zabezpečovanie realizácie pozemných a dopravných stavieb

realizácia bytových a občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb

montáž, oprava, údržba elektrických, plynových, zdravotechnických  zariadení

výkopové práce

zemné práce

základové konštrukcie

pokrývačské a klampiarske práce

odvoz a likvidácia odpadu

demolácie

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494
info@sohogroup.sk
Šoltésovej 14, Bratislava