Riadenie projektov

Vykonávame riadenie projektov po stráne technickej, časovej, kvalitatívnej a finančnej, tak aby boli dodržané všetky stanovené parametre a ciele projektov.

Výhody v  oblasti riadenia projektov

Kvalita

Spolahlivosť

Odbornosť

Skúsenosti

Poskytované služby v oblasti riadenia projektov

výkon činnosti stavbyvedúceho

výkon činnosti stavebného dozoru

výkon činnosti autorského dozoru

technická asistencia pri riadení výstavby

inžinierska činnosť počas výstavby

získanie užívacieho povolenia až po uvedenie do prevádzky

dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494
info@sohogroup.sk
Šoltésovej 14, Bratislava