Projektovanie

Zabezpečujeme komplexné projektové služby pre všetky typy stavieb od štúdie až po realizačný projekt.

Výhody v  oblasti projektovania

Kvalita

Spolahlivosť

Odbornosť

Skúsenosti

Poskytované služby v oblasti projektovania

pozemné stavby

cesty a miestne komunikácie

geotechnika

zdravotechnické zariadenia a inštalácie

vykurovacie a klimatizačné zariadenia

elektrotechnické zariadenia

tepelné zariadenia

plynové zariadenia

požiarna ochrana

statické a dynamické rozpočty

geodetické a kartografické práce

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494
info@sohogroup.sk
Šoltésovej 14, Bratislava