O NÁS

SOHO Group, a.s. je modernou stavebnou a investičnou spoločnosťou. Realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

 

Výhodami spoločnosti sú skúsenosti, odborný potenciál jej pracovníkov, výkonnosť techniky, kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu. Spoločnosť dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

Dohodnite si stretnutie

+421 903 777 494

info@sohogroup.sk

Šoltésovej 14, Bratislava